Πολιτική Ακυρώσεων

Πολιτική Ακυρώσεων

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ /ΑΛΛΑΓΕΣ

Η κράτηση θα επιβεβαιωθεί την ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής που θα συμφωνηθεί.
Οποιαδήποτε γραπτή επιβεβαίωση χωρίς την λήψη της προκαταβολής θα θεωρείται άκυρη.

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει αιτήματα για αλλαγές που γίνονται από τον πελάτη πριν την άφιξη. Όταν υπάρχουν αιτήματα για αλλαγές ημερομηνιών,  παρατάσεις  παραμονής ή αύξηση αριθμού ατόμων στην κράτηση, ο πελάτης θα χρεώνεται μόνο την διαφορά τιμής λόγω της αλλαγής.

Τα δωμάτια ενοικιάζονται από 12.30 την ημέρα την άφιξης και πρέπει να εκκενωθούν μέχρι 12.00 την ημέρα της αναχώρησης.


ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους (Φ.Π.Α. &  Δημοτικό φόρο)
Το ξε­νο­δο­χείο δεν φέρει καμία ευ­θύ­νη για τιμές που υπάρ­χουν δη­μο­σιευ­μέ­νες σε άλ­λους δι­κτυα­κούς τό­πους.


ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όλες οι ακυ­ρώ­σεις πρέ­πει να γί­νο­νται εγ­γρά­φως ( απο­στο­λές με φαξ, ή  E-MAIL).                 Για ακυρώσεις τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, δεν θα χρεωθείτε με ακυρωτικά. Για ακυρώσεις αργότερα θα χρεωθείτε 50%  Σε περίπτωση μη εμφάνισης θα χρεωθείτε με το 100% ποσό της κράτησης.

 

Δεύτρεος τίτλος

Δεύτερο κείμενο...

Τρίτος τίτλος

Τρίτο κείμενο…